Kategorie

BARI CEILING - HB12015

 

BARI CEILING - HB12015

Polecamy

  • LARISA PENDANT U

 

Larisa Pendant U
  • LARISA STANDARD

 

Larisa Standard
  • VOLOS CEILING

 

Larisa Ceiling
  • VOLOS WALL

 

Larisa Ceiling
  • HB MAX-T RGBWW

 

Linia HB MAX-T RGBWW
  • HB MAX-T CW-WW

 

Linia HB MAX-T CW-WW
  • HB MIX-T CW-WW

 

Linia HB MIX-T CW-WW
  • HB MIX-S CW-WW

 

Linia HB MIX-S CW-WW

RODO

Stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest HOLDBOX Frączkiewicz Spółka Jawna, ul. Katowicka 11, Bieniewiec, 96-321 Żabia Wola, KRS: 0000347669, NIP 8451959708

2. Dane osobowe przetwarzane są

(a) w celu zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług elektronicznych,

(b) w celu prowadzenia ewidencji korespondencji elektronicznej oraz

(c) dla celów analitycznych i marketingowych.

Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz, odnośnie ewidencji korespondencji elektronicznej, działań analitycznych i marketingowych - uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym: firmy księgowe, informatyczne, prawnicze), partnerzy biznesowi oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa

4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia i realizacji umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po jej zakończeniu, przy czym nie dłużej niż 10 lat od dnia zakończenia współpracy

6. Państwa dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych

7. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych, w tym profilowaniu

8. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@holdbox.eu