Kategorie

BARI CEILING - HB12015

 

BARI CEILING - HB12015

Polecamy

  • LARISA PENDANT U

 

Larisa Pendant U
  • LARISA STANDARD

 

Larisa Standard
  • VOLOS CEILING

 

Larisa Ceiling
  • VOLOS WALL

 

Larisa Ceiling
  • HB MAX-T RGBWW

 

Linia HB MAX-T RGBWW
  • HB MAX-T CW-WW

 

Linia HB MAX-T CW-WW
  • HB MIX-T CW-WW

 

Linia HB MIX-T CW-WW
  • HB MIX-S CW-WW

 

Linia HB MIX-S CW-WW

Recykling

 

 

Osobą kontaktową w sprawie recyklingu zużytego sprzętu oświetleniowego w HOLDBOX S.J. jest:

  Adam Stępień
e-mail: adams@holdbox.eu
kom.: +48 602 791 328

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) oraz Ustawa Produktowa z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) przenoszą do prawa krajowego wymagania Unii Europejskiej zawarte w dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nakładają one na producenta i wprowadzającego na terytorium kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzęt oświetleniowy, odpowiedzialność nie tylko za odpady powstające w procesie produkcyjnym, ale również za odpady powstałe po zużyciu tego sprzętu. Producenci i wprowadzający sprzęt mogą realizować obowiązki, dotyczące zapewnienia zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu, samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przejmuje od wprowadzającego obciążające go obowiązki na podstawie umowy.

Naszym partnerem z którym współpracujemy w zakresie recyklingu jest: