Kategorie

BARI CEILING - HB12015

 

BARI CEILING - HB12015

Polecamy

  • LARISA PENDANT U

 

Larisa Pendant U
  • LARISA STANDARD

 

Larisa Standard
  • VOLOS CEILING

 

Larisa Ceiling
  • VOLOS WALL

 

Larisa Ceiling
  • HB MAX-T RGBWW

 

Linia HB MAX-T RGBWW
  • HB MAX-T CW-WW

 

Linia HB MAX-T CW-WW
  • HB MIX-T CW-WW

 

Linia HB MIX-T CW-WW
  • HB MIX-S CW-WW

 

Linia HB MIX-S CW-WW

Procedura Reklamacji

 

1. Do zgłoszenia reklamacji uprawniony jest wyłącznie Kupujący na podstawie dowodu zakupu reklamowanego Produktu.

2. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest powiadomić HOLDBOX w formie pisemnej faksowej lub drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail..

3. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać tylko i wyłącznie za pomocą wypełnionego druku   „Zgłoszenia reklamacyjnego” dostępnego na  naszej stronie www.holdbox.eu.

Druk po pełnym wypełnieniu musi zostać czytelnie podpisany oraz opieczętowany przez Reklamującego. Zgłoszenia dokonane na innych drukach nie będą rozpatrywane.  

4. Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty wykrycia wady i powinno zawierać szczegółowy opis stwierdzonej usterki , posiadać załączony dowód nabycia reklamowanego towaru, a także pozostałe informacje wymagane w „Zgłoszeniu reklamacyjnym”.

5. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji produktu, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji Sprzedającemu.

6. Reklamowany towar należy dostarczyć na koszt własny do siedziby Sprzedającego. Miejscem rozpatrywania reklamacji jest siedziba firmy HOLDBOX  96-321 Żabia Wola Bieniewiec, Katowicka 11

7. Weryfikacja reklamacji oraz naprawa lub wymiana produktu następuje w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Sprzedającego.

8. Proces Reklamacji kończy wystawienie protokołu reklamacyjnego z opisem usterki i niezbędnych napraw oraz dostarczenie towaru do reklamującego.